Foto Martti Jämsä

CHANGEnsemble: Installationen Mosaik

Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Kabelfabriken

Mosaik är en installation om det mänskliga psykets sammanhängande och fragmentariska natur och våra ofullständiga minnen.

Mosaik är en installation om det mänskliga psykets sammanhängande och fragmentariska natur och våra ofullständiga minnen. Hur och med vad fyller vi luckorna i våra minnen, hur producerar vi själva tolkningar av våra minnen? Hur sänder kroppen signaler om minnen som intellektet inte kommer ihåg? Mosaik är det första samarbetet mellan ljudkonstnären och ljuddesignern Tuomas Norvio och dirigenten och sångaren Jutta Seppinen. Utöver det inspelade materialet uppträder Seppinen som en del av installationen och producerar ljud, rörelse och sensomotoriskt kroppsligt ”brus”.

Installationen är ett fristående verk som publiken själv kan uppleva och delta i, men fungerar också som föreställningar som publiken kan iaktta under dagens lopp.