Climate Confessional – Ilmastotunnustusmajakka – Eetu Enqvist | Nino Hynninen | Henri Kotkanen

Klarinettvägen 5, 00420 Helsingfors
Gamlasgården

Climate Confessional – Ilmastotunnustusmajakka (Klimatbekännelsefyren) är en interaktiv installation, som fungerar som ett instrument för användaren i hanteringen av klimatkrisen.

Climate Confessional – Ilmastotunnustusmajakka (Klimatbekännelsefyren) är en interaktiv installation, som fungerar som ett instrument för användaren i hanteringen av klimatkrisen.

Verkets rumsliga del är ett torn av stål som höjer sig som ett landmärke för en forntida ritualplats och bjuder in besökaren till att göra en bekännelse.

Verkets apparatur identifierar användarens röst och förändrar den till en anonym bekännelse i skriftlig form. Styrenheten inuti inspelningspanelen skickar texten till en webbplats och till en projiceringsyta som placerats i närheten av verket, där bekännelsen kan ses av alla. Climate Confessional ger besökaren möjlighet att bekänna sin egen påverkan på klimatet i vardagen: att personligen säga sin bekännelse högt och sedan dela den med andra väcker tankar.

Installationen är formgiven av Eetu Enqvist och Nino Hynninen från designstudion Paja&Bureau. Verket har skapats i samarbete med Henri Kotkanen från konst- och vetenskapskollektivet Brains On Art.

Verket ingår i evenemangshelheten Helsinki Biennial Inspired. Helsingforsbiennalen är ett internationellt bildkonstevenemang som arrangeras vartannat år. Evenemanget visar upp samtidskonst av hög kvalitet i det havsnära Helsingfors. Den första biennalen arrangeras på Skanslandet 12.6–26.9.2021.

Stäng