Come Back as a Flower

Södra Järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors
HAM Helsingfors konstmuseum Tennispalatset

Come Back as a Flower är en grupputställning som sammanflätas diskret kring verken …

Come Back as a Flower är en grupputställning som sammanflätas diskret kring verken i Ana Mendietas serie Silueta (1973–1977) i HAM:s samlingar. Utställningen skapar samtal mellan Mendietas serie av verk och de andra verken som kan upplevas i samma lokal, samt föreslår lösa anknytningar och ingångsvinklar mellan dem. Framför allt erbjuder utställningen, som vädjar till olika sinnen, ett utrymme där besökaren kan existera, förnimma och reflektera.

I sina Silueta-verk utvecklade Mendieta sitt banbrytande arbetssätt som baseras på performans, jordkonst, ekofeministiskt spirituellt tänkande samt dokumentation. Mendietas unika arbete visar sig än en gång vara ytterst aktuellt i vår tid. Det framhäver uppmärksamhet gällande bland annat relationen mellan människan och naturen, personlig politisk karaktär, identitetens många skikt, mystisk andlighet och materiell substans inom konsten.

Come Back as a Flower är en flerstämmig utställning med verk inom och utanför HAM:s samlingar.

Utställningen innefattar Essi Kausalainens och Elina Vainios nya verkkommissioner samt versioner av redan existerande verk som skapas enkom för utställningen. Utställningen innehåller även olika slags dimensioner i tid och rum: i utställningen ingår Anne Koskinens offentliga verk Stenen (2008), som finns utanför HAM:s museilokal i Solvik i Nordsjö. Melanie Bonajos videoverk Night Soil – Nocturnal Gardening (2016) visas å sin sida upp i HAM-salen från och med oktober.

⁣Utställningens konstnärer är: Melanie Bonajo, Carola Grahn, Eva Gyldén, Evan Ifekoya, Emma Jääskeläinen, Catharina Kajander, Essi Kausalainen, Anne Koskinen, Ana Mendieta och Elina Vainio. Kurator för utställningen är Elina Suoyrjö.⁣⁣

Stäng