De ungas Pride House

Maskinverkstadsgränden 3, B-huset, 00510 Helsingfors

De ungas egna Pride-lokal i Vallgård

I den regnbågsglada lokalen kan du delta i olika verkstäder, chilla, träffa trevliga människor, rita, spela och göra en massa annat roligt. De ungas Pride House är öppet för alla 13–29-åringar måndag 28.6–fredag 2.7 kl. 14–20.

Stäng