Foto Designmuseo (c) Caitlin Yardley

Den oändliga rytmen

Högbergsgatan 23, 00130 Helsingfors
Designmuseet

Den oändliga rytmen är en installation av Caitlin Yardley.

Den oändliga rytmen är en installation av Caitlin Yardley.

Caitlin Yardley (f. 1984) är en australiskbördig konstnär som bor och verkar i London. I hennes arbetes metodologiska centrum står institutionell forskning, levnadsberättelser och materialens abstrakta väsen. Med hjälp av dem granskar hon arkivet och dess relation till distansen, effekten och de narrativa strukturerna.

Verket studerar designföremålens rörelser och växelverkan genom rytmens och upprepningens begrepp och lyfter fram hur föremålen samtidigt är en del av världen och en lins, genom vilken världen kan betraktas.

Med hjälp av Designmuseets samlingar och bildarkiv koncentrerar sig Yardley på cylindern, bollen och den runda formen samt tecknen på den roterande rörelsen.

Den oändliga rytmen demonstrerar hur cirkulationen, både som form och metafor, är en väsentlig del av designen och studerar dess uppenbarelser inom formgivningens olika delområden.

Följande denna tanke fördjupar installationen oss särskilt i ett föremål: en tallrik av glas ur Aino Aaltos Bölgeblick-serie från år 1932.

Designmuseet
12.1.-24.10.2021

Stäng