Foto Helsingin kaupunginmuseo.

DISTANSGUIDNING Arbetarboende i Helsingfors

Arbetarfamiljernas vardag på 1900-talet.

Arbetarbostadsmuseet öppnar ett fönster till den helsingforsiska vardagens historia. Gruppen får bekanta sig med arbetarnas boende på 1900-talet på en distansguidning via Teams. Guiden berättar för gruppen om temat och husen med hjälp av 360-bilder ca 20 min, och efter det finns det tid för frågor och diskussion.

Guidningen sker via Teams och bokas i förväg. Efter bokningen sänder museet en Teams-länk till lärarens e-post 1-2 dagar före guidningen. Gruppen kan följa med guidningen via en stor skärm eller projektionsduk. 

Längd: 30 min.

Målgrupp: 5-7 åringar, åk 1-9, andra stadiet

Läroplan: K1, K2, K3, K4, K5, modersmål och litteratur, omgivningslära, huslig ekonomi, historia.