Foto Helsingin kaupunginmuseo

DISTANSGUIDNING Livet på Sprutmästarens gård

Sprutmästare Wickholms familjes vardag på senare hälften av 1800-talet.

Sprutmästarens hus i Kronohagen byggdes senast 1818 och är Helsingfors äldsta trähus som fortfarande står på sin ursprungliga plats. Guiden berättar via 360-bilder hur sprutmästaren Alexander Wickholm med familj levde sitt liv på senare hälften av 1800-talet i stadens dåvarande utkant. Guidningen tar ca 20 minuter, och efter det är det tid för frågor och diskussion om gångna tiders liv. 

Guidningen sker via Teams och bokas i förväg. Efter bokningen sänder museet en Teams-länk till lärarens e-post 1-2 dagar före guidningen. Gruppen kan följa med guidningen via en stor skärm eller projektionsduk. 

Målgrupp: 5–7 år, åk 1–9, andra stadiet 

Längd: 30 minuter. 

Läroplan: K1, K2, K3, Historia, modersmål och litteratur.