Foto (c) Rita Miklán

DocPoint -dokumentärfilmsfestivalen 2018

DocPoint-festivalen för fram årets bästa finländska dokumentärer och fynd från hela världen.

DocPoint-festivalen för fram årets bästa finländska dokumentärer och fynd från hela världen. Festivalen omfattar även seminarier, föreläsningar, workshopar och konserter.
Stäng