Foto Dora Budor: Säilytyskone, 2018-2019. Saastamoisen säätiön taidekokoelma. © Paula Virta / EMMA

Dora Budor: Bevarelsemaskinen

Flitarvägen 5, 02100 Esbo
EMMA - Esbo moderna konstmuseum

Dora Budors installation Bevarelsemaskinen (The Preserving Machine) visas som en del av utställningen På spaning efter nutiden.

Dora Budors installation Bevarelsemaskinen (The Preserving Machine) visas som en del av utställningen På spaning efter nutiden. 

Det platsspecifika verket är ett slutet gult rum, där en ensam robotfågel flyger fram och tillbaka i ett landskap som konstruerats av skrot som hittats i museets närhet och av stycken av förfallna byggnader. Flygbanan bygger på en rörelsevektor härledd ur Magnus Lindbergs musik. 

Verkets namn Bevarelsemaskinen härstammar från en science fiction-novell av Philip K. Dick från 1953. Den handlar om ett försök att efter en kulturell kollaps rädda den klassiska musiken genom att koda in notsamlingarna i djur. Mutationer i djuren förändrar emellertid musikverken till oigenkännlighet – naturen och kulturen konkurrerar för sin existens. 

Dora Budor (f. 1984) är en kroatisk konstnär som arbetar i New York. Som sitt medium använder hon konstutställningen, vars element hon förstärker, separerar eller förenar på nytt. På det sättet bygger hon upp ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan verket och rummet. Med hjälp av en filmföreställnings fenomenologiska redskap skapar hon bilder som fungerar som kanaler för minne och betydelse.

EMMA

3.8.2022-2.4.2023

Inträde 10/20€, under 18 och över 70 år fritt inträde

Stäng