Foto HAM

Egenhändiga skulpturrutter

Till glädje för stadsborna har man även skapat färdigplanerade egenhändiga skulpturstigar kring olika teman.

Till glädje för stadsborna har man även skapat färdigplanerade egenhändiga skulpturstigar kring olika teman. Rutten Livets frågor leder till att fundera på och rentav finna svar på frågor om vad konst är och hur den påverkar mig. Inhale exhale HAM-stigen passar i sin tur för löprundor medan I Toves fotspår eller Pekka Kauhanens skulpturstig tar med dig på en resa till konstnärernas egna verk, samt verk som avbildar dem själva eller var viktiga för dem. Regnbå[email protected] berättar om köns- och sexuella minoriteters historia.

Stäng