Foto Amos Rex (c) Museo Egizio

Egyptens prakt: Virtuell grav

Amos Rex, Estlands konstmuseum och Museo Egizio visar en tvådelad utställning av forntida egyptisk konst.

Amos Rex, Estlands konstmuseum och Museo Egizio visar en tvådelad utställning av forntida egyptisk konst.

Den unika, tvådelade utställningen bygger på en av de mest ansedda samlingarna av forntida egyptisk konst och kultur som finns utanför Egypten – Museo Egizios samling i Turin i Italien.

Utställningen kommer också att visa vad den nyaste teknologin kan bidra med i en utställning om det forntida Egypten.

I det forntida Egypten tjänade graven två syften. Dels var den ett tryggt sista vilorum för den döda, dels var den en plats där de anhöriga utförde ritualer som skulle säkra att den döda fick ett gott liv efter detta. Därför var själva rummet uppdelat i två delar: ovan jord fanns ett kapell och under jord en stängd gravkammare, som vi nu har den exceptionella möjligheten att titta in i.

Graven, som skapats med hjälp av AR-teknik dvs. förstärkt verklighet, baserar sig till största delen på Paheris grav i den forntida staden Nekhen i Övre Egypten, i den nuvarande El Kab-regionen. Graven byggdes under den 18:e dynastin, under farao Thutmosis III:s tid vid makten.

Den virtuella graven kan upplevas gratis med Arilyn-appen genom att skanna bilden nedan. Du behöver inte besöka museet för att uppleva den virtuella graven. Vem som helst kan uppleva den var som helst och när som helst.

Stäng