0

Eliel Saarinen och Helsingfors

Utställningen beskriver arkitekt Eliel Saarinens arbete som en uppbyggare av det självständiga Finland och en stadsplaneringspionjär. Saarinens avtryck på Helsingfors skapade en levande stad och arkitektoniska pärlor. Till exempel har stadsplanerna för Munksnäs-Haga och Stor-Helsingfors gett ramar för den lokala identiteten och Helsingfors stadsstruktur under fler årtionden framöver. Utställningen har producerats av Helsingfors stadsplane-ringskontor och den ingår i programmet för jubileumsåret Finland 100.
Stäng