Elina Kutramoinen och Kaisa Sunimento: Till stöd för integrationen

Åbohusvägen 1, 00900 Helsingfors
Stoa

Utställningen följer upp med verksamheten och vardagen i organisationer som har grundats av invandrare.

Utställningen följer upp med verksamheten och vardagen i organisationer som har grundats av invandrare.

Vid integration i en ny miljö kommer det bästa stödet ibland från sådana som själva har upplevt flytten till ett främmande land. I den dokumentära fotoutställningen följer man organisationsaktörer från Vanda, Helsingfors, Jyväskylä och Rovaniemi.

Utställningen har uppstått i samarbete mellan myndigheter och organisationsaktörer och den synliggör organisationernas verksamhet och betydelse.

Projektet har genomförts med koordination av redaktionen i stödförintegration.fi, som upprätthålls av NTM-centralen i Nyland. Stödförintegration.fi är en webbtjänst som samlar ihop verksamhet med låg tröskel till stöd för integration samt utbildningar och evenemang som är avsedda för dem som arbetar med integration och för frivilliga. Läs mer: stödförintegration.fi