Eloa! – Jonna Karanka | Ina Niemelä | Enni Suominen | Anna-Sofia Sysser

Klarinettvägen 5, 00420 Helsingfors
Gamlasgården

I Gamlasgårdens galleri bygger man upp en mångsidig utställnings- och föreställningsvärld för sommarens och höstens konst. Besökare i alla åldrar är välkomna!

I Gamlasgårdens galleri bygger man upp en mångsidig utställnings- och föreställningsvärld för sommarens och höstens konst. Besökare i alla åldrar är välkomna!

I utställningen ingår textilverk, installationer, växter, ljud och bild. I utställningen ingår Paradisaea-föreställningar 9–11.9.

Utställnings- och föreställningshelheten uppmuntrar till respekt för och omsorg om medmänniskor, miljön och sig själv. Samvaro, hopp, liv!

Stäng