Foto Helsinki Marketing (c) Jussi Hellsten

En Sveaborg - tre riken, en fästning

Sveaborg C 74, 00190 Helsingfors
Sveaborgsmuseet

Stor utställning presenterar Sveaborgs historia från 1700-talet till 2020-talet firar Sveaborgs historia som en fästning för tre riken.

Stor utställning presenterar Sveaborgs historia från 1700-talet till 2020-talet firar Sveaborgs historia som en fästning för tre riken.

Under sin historia har sjöfästningen Sveaborg tillhört tre riken, nämligen kungariket Sverige 1748–1808, kejsardömet Ryssland 1808–1918 och republiken Finland sedan 1918. På grund av sin mångsidiga historia är fästningen en av de internationellt intressanta autentiska kulturmiljöerna och har även tagits upp på Unescos världsarvslista.

Utställningen hyllar Samfundet Ehrensvärd rf:s verksamhet för omvårdnaden av Sveaborg. Ehrensvärdsamfundet har som uppgift att göra Sveaborg och Sveaborgs historia kända bland såväl den breda allmänheten som forskare. I maj 2021 blev det hundra år sedan samfundet grundades. 

Sveaborgsmuseet

1.6.2021-30.9.2022

Stäng