En verkstad för regnbågsflaggor

Maskinverkstadsgränden 3, B-huset, 00510 Helsingfors

DIY verkstad för regnbågsflaggor

Anmälan till verkstäderna 

Det går även att delta spontant i verkstäderna, ifall det finns rum. 

Stäng