Ett svart penseldrag – Vi skapar konst

Annegatan 30, 00100 Helsingfors
Annegården

Vi fördjupar oss i kinesisk tuschmålning och lär oss använda olika penslar och ritstift.

Vi fördjupar oss i kinesisk tuschmålning och lär oss använda olika penslar och ritstift.

Tehdään taidejuttuja (Vi skapar konst) uppmuntrar och vägleder 7–10 år gamla barn från Helsingfors och deras vuxna att skapa och uppleva konst tillsammans. Verkstäderna ger tips att möta konst också hemma mitt i vardagen. Det går att delta då det passar: alla gånger eller endast under några.

Verkstadslärare: Anne Rossi-Horto

Max. 16 deltagare (barn och vuxna tillsammans)

Åldersrekommendation: barn 6–10 år med vuxen

Arbetsspråk: finska

Längd: 1 t 30 min

Stäng