Föreläsning: Förortslandskap i filmerna – Päivi Leinonen

Mosaiktorget 2, 00980 Helsingfors
Nordhuset

Hur har de finska förorterna framställts i filmerna?

Hur har de finska förorterna framställts i filmerna?

Stämmer bilden med verkligheten? Etnologen och förortslandskapsforskaren Päivi Leinonen presenterar en syn på filmerna som beläget i förorten.

Fri entré.
Språk: finska.

Efter Leinonens syn ska vi titta på filmen Gagarine (12).
I höghuset i miljonprogramsområdet Cité Gagarine utanför Paris, drömmer 16-årige Yuri om att bli austronaut. När det uppdagas att hela området ska rivas väcker det starkt motstånd. Filmen spelades in när husen revs och är gjord i nära samarbete med de som tvingades se på när deras hem jämnades med marken.

Fri entré.
Språk: franska
Textning: finska.