Foto Helsingin Taidehalli

Förflyttas till 2022: Jani Ruscica

Nervandersgatan 3, 00100 Helsingfors
Helsingfors Konsthall

Helsingfors Konsthall presenterar på våren den finsk-italienska konstnären Jani Ruscicas nya verk.

Helsingfors Konsthall presenterar på våren den finsk-italienska konstnären Jani Ruscicas nya verk. Ruscica arbetar på det samtidskonstnärliga fältet genom ett tvärkonstnärligt arbetssätt: han kombinerar ofta skulptur, video och performativ konst.

Representationen och dess betydelser, som kulturbundna bilder och dess betydelselager och upprepningar, har en dominant roll i Ruscicas konst.

Jani Ruscica belönades med Finska Konstföreningens William Thuring-priset år 2018.

Helsingfors Konsthall
24.4.-23.5.2021

Stäng