Falkmans ateljé, museets hemliga skatt

Alexandersgatan 14-18, 00170 Helsingfors

Få känner till Finlands äldsta bevarade konstnärsateljé, som ligger i stadsmuseets innersta del…

Få känner till Finlands äldsta bevarade konstnärsateljé, som ligger i stadsmuseets innersta del och som den svenskfödde bildkonstnären Severin Falkman (1831-1889) lät uppföra åt sig själv 1872. Den stämningsfulla ateljén delvis med originalinredning, erbjuder en unik inblick i den i sinom tid föraktade historie- och kvalitetsbildkonstnärens liv. Öppnandet av ateljén för allmänheten möjliggörs av stadsmuseets frivilliga, som fungerar som samtalsguider.

Ateljéns jourtider: • sö 15.1 kl. 12–15

Stäng