Foto Poliittisen valokuvan festivaali (c) Francesca Todde, sarjasta A Sensitive Education

Festivalen för politisk fotografi 2021

Tallbergsgatan 1 G, Kaapelitehdas, 00180 Helsingfors
Finlands fotografiska museum

Festivalen för politisk fotografi 2021: Fågelns blick

Festivalen för politisk fotografi 2021: Fågelns blick

 Hur vore det om en kråka fotograferade? Hurdana foton skulle den ta? Hur skulle världen se ut fotograferad ur en fågels perspektiv? 

Namnet på den femte Festivalen för politisk fotografi, som öppnas i oktober 2021, är Fågelns blick. Festivalen frågar sig med hjälp av fotografier om människan kan föreställa sig en fågels blick och därigenom förstå världen annorlunda. 

  

Ifall en kråka skulle fotografera, skulle den kunna dokumentera artförlusten eller skulle den
fotografera en avfallshög? Skulle den kloka fågeln med fotografierna visa människor hur vi kunde betrakta världen också ur de övriga arternas perspektiv? 

  

 Medverkande bland andra: 

Camille Auer, Hiwa K, Demelza Kooji, Jorma Luhta,
Kristo Muurimaa, Tuula Närhinen, Rorhof, Francesca Todde, Leena Saarinen. 

  

Finlands fotografiska museum 

8.10.2021-6.1.2022 

  

Inträde 0-10€ 

Stäng