Foto Fingo (c) Karen Pauline Biswell

Festivalen Världen i en by 2022

Nästa år har festivalen Världen i byn temat Vår planets gränser och den arrangeras virtuellt i maj.

Nästa år har festivalen Världen i byn temat Vår planets gränser och den arrangeras virtuellt i maj. 

Planeten Jorden har sina gränser. Hur naturen, människorna och ekonomin kommer att må i framtiden beror helt på de beslut man fattar nu – internationellt, i Finland och på olika samhällsnivåer. Utarmningen av den biologiska mångfalden, klimatförändringen, befolkningstillväxten, de växande ojämlikheterna, den ökande migrationen och överkonsumtionen tvingar beslutsfattare, myndigheter, företag, organisationer och individer att tillsammans vidta åtgärder. Att man hittar lösningar är ett livsvillkor med tanke på jordens framtid och mänsklighetens fortsatta existens.

Under festivalen Världen i byn 2022 är ambitionen att hitta människonära lösningar som skakar om den stora bilden och sätt att leva hållbart inom gränserna för vad vår planet klarar av. Vilka förändringar krävs för att man ska kunna trygga hållbara levnadsförhållanden för alla också i framtiden? Hur kan just du vara med och skapa dessa förändringar?

Helsingfors / Internet

23.-29.5.2022

Avgiftsfri