Flygelmånaden: Henrik Järvi – Selim Palmgrens 24 preludier

Mosaiktorget 2, 00980 Helsingfors
Nordhuset

I konserten på den finländska musikens dag spelar pianisten Henrik Järvi de 24 preludierna av Palmgren. Detta var den första finländska och bland de första sviterna med 24 preludier internationellt.

Helheten erbjuder mycket varierande stämningar och toner och ger en mångsidig bild av de olika dimensionerna av Palmgrens pianokonst – både pianistisk virtuositet och musikaliskt uttryck.

Fritt inträde

Längd: 45 min, ingen paus

Stäng