Foto Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen

Fokus-salen: Karin och Åke Hellman

Brunnsgatan 2, 00100 Helsingfors
Konstmuseet Ateneum

Fokus-salen presenterar komprimerade plock av konstnärer och teman från Ateneums samlingar.

Bildkonstnärerna Karin Hellman (1915–2004) och Åke Hellman (1915–2017) är på många sätt ett exceptionellt konstnärspar. Under sitt långa liv tillsammans hade de både yrket gemensamt och delade ateljéhemmet i Borgå där de arbetade i flera decennier.

Utställningens verk har valts ut från Karin och Åke Hellmans donationssamling som Konstmuseet Ateneum / Finlands Nationalgalleri fick av konstnärernas arvingar 2019.

Karin och Åke Hellman debuterade båda år 1939. De arbetade under sina karriärer som konstnärer och som lärare i bildkonst vid olika konstskolor, Åke Hellman också som ritmästare vid Helsingfors universitets ritsal. Båda har gjort monumentalmålningar till offentliga utrymmen.

Paret Hellman arbetade under en tid då konstfältet i Finland undergick en märkbar tillväxt, och sättet att göra konst förändrades. De satte värde på tekniskt och materiellt kunnande, och i bådas produktion finns element av abstraktion och surrealism.

Konstmuseet Ateneum
15.9.2020-28.3.2021

(stängt 1.12.2020-28.3.2021)

Stäng