Foto Uniarts

Forskningspaviljongen

Sandstrandsvägen 9, 00100 Helsingfors
Hietsun Paviljonki, paviljongen på Sandstrand

Under sommaren bjuder Konstuniversitetets forskningspaviljong på bildkonst, konserter, föreställningar, verkstäder och diskussioner

Under sommaren bjuder Konstuniversitetets forskningspaviljong på bildkonst, konserter, föreställningar, verkstäder och diskussioner som alla präglas av ett undersökande, forskande grepp.

Konstnärsforskare som deltar i forskningspaviljongen och dess projekt möter
publiken vid Sandudds paviljong och dess omgivning 5.6.–29.8.2021. Den fjärde forskningspaviljongen ordnas med stöd av Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse.

Fritt inträde till alla evenemang i Forskningspaviljongen.

Hietsun Paviljonki - Sandudds paviljong (Sandstrandsvägen 9)

5.6.–29.8.2021. ti-sö 12-18

Fritt inträde
 

Stäng