Foto Tero Kauppinen, Anna-Kaisa Brenner

Fotoutställning: Synligt och osynligt i tiden och evigheten

Kalevagatan 40, 00180 Helsingfors
TILA galleria

I Anna-Kaisa Brenners och Tero Kauppinens fotoutställning ser du sådant som dina ögon inte avslöjar.

I Anna-Kaisa Brenners och Tero Kauppinens fotoutställning ser du sådant som dina ögon inte avslöjar. 

Anna-Kaisa Brenners naturbilder från Finland och Tero Kauppinens infrarödljusbilder från Helsingfors och Esbo.

TILA galleria (Kalevankatu 40)

18. - 29.6.2021 må-sö 14-18 (på midsommaren 25.6. kl 14-23, 26. - 27.6. stängt)

Fritt inträde

Stäng