FRAMFLYTTAD | Botanicum – Keskusteluja kasvin kanssa | SKOLELEV

Nedre Malms torg 1, 00700 Helsingfors
Malms kulturhus

Evenemanget flyttas till hösten 2021, det nya datumet kommer att meddelas senare.

Evenemanget flyttas till hösten 2021, det nya datumet kommer att meddelas senare.

Verket Botanicum rör sig mellan växternas och människans verkligheter och tar med åskådaren till en mytisk plats, ett slags limbo – till människoväxternas värld.

Botanicum består av starkt visuell modern dans, som kombinerar fantasifull och unik rörelse med musik som komponerats specifikt för verket.

Längd 40 min

Förhandsanmälning öppna 11.1.2021:
https://www.kultus.fi/fi/tapahtumat/7746/koululaisnaytos-botanicum

Stäng