FRAMFLYTTAD | Se uus tyyppi (K12) – Yläkoulukino

Nedre Malms torg 1, 00700 Helsingfors
Malms kulturhus

På grund av coronavirus-situationen har evenemanget flyttas till hösten 2021. Det nya datumet kommer att meddelas senare.

På grund av coronavirus-situationen har evenemanget flyttas till hösten 2021. Det nya datumet kommer att meddelas senare.

Förhandsanmälning öppna 11.1.2021:
https://www.kultus.fi/fi/tapahtumat/7733/ylakoulukino-se-uus-tyyppi-

Längd: 80 min
Språk: franska med finska textning
K12

Stäng