Fritidshallens vintervimmel

Rosasvägen 18, 00390 Helsingfors

Stämning och spänning för unga på Malmgårds fritidshall från måndag till fredag kl. 15–19!

På fritidshallens vintervimmel får du prova olika typer av sporter: dans, stadskrig, favoritsporter och spel med både bollar och brädspel. Från 15 till 17 riktar aktiviteterna sig till personer i åldrarna 9 till 12, och från 17 till 19 riktar aktiviteterna sig till 13-åringar och äldre. Mer information finns på https://nuorten.helsinki/yleinen/harrastushallin-talvihulinat-21-25-2/