FULLBOKAD | Ihan sama? – Konstläger med miljöteman för barn

Klarinettvägen 5, 00420 Helsingfors
Gamlasgården

Konst från naturen: jordens färger, former och rörelser.

Konst från naturen: jordens färger, former och rörelser.

På läger bekantar man sig med närmiljön med medlen för bildkonst och dans och funderar också på naturen ur en bredare synvinkel.

Lägren ordnas inspirerade av Helsingforsbiennalen. Lägren är kostnadsfria med de förutsätter att man förbinder sig att arbeta hela veckan.

Lägret 1: mån–fre 7.–11.6 kl 10–14
Lägret 2: mån–fre 14.–18.6 kl 10–14

Lämpar sig för 7–10 åringarr
Språk: finska

Anmälningar: Senast 17.5. [email protected]
OBS! Vid anmälan bör man ange till vilket läger man söker plats.

Deltagarna lottas ut vecka 20 då det skickas information och noggrannare information om lägret till utvalda personer.

Mer information: Kulturproducent [email protected], 040 7522 290

Stäng