Gårdsmusik på Sprutmästarens gård: Inehmo

Alexandersgatan 14-18, 00170 Helsingfors

Välkommen in till Sprutmästarens gård för att lyssna på gårdsmusik! Sånggruppen Inehmo fra…

Välkommen in till Sprutmästarens gård för att lyssna på gårdsmusik!

Sånggruppen Inehmo framför finsk folkdiktning till tonerna av musik från olika finsk-ugriska folk: skapelsemyter och djursägner ackompanjeras av ingermanländska, karelska, mordviniska, setukesiska och mariska melodier. Riitta Bergroth, Milla Metsola, Pipa Paljakka och Virpi Sahi har sjungit tillsammans i två decennier. Inehmo ser en traditionell byakör som sitt ideal när det gäller soundet.

Evenemanget har fritt inträde.

Bild: Inehmo

Stäng