Foto Götheborg of Sweden (c) Sarah StClair Renard

Götheborg of Sweden

Södra Kajen 7, 00130 Helsingfors
Magasinterminalen

Världens största ocean-gående träsegelfartyg och en unik replika av ett 1700-talsskepp Götheborg of Sweden kommer till Helsingfors på midsommaren.

Världens största ocean-gående träsegelfartyg och en unik replika av ett 1700-talsskepp Götheborg of Sweden kommer till Helsingfors på midsommaren. 

Götheborg ska ligga vid Makasinterminalen och det har också öppet för besökare. 

Ombord på Götheborg hör man historien om Svenska Ostindiska Companiet och originalskeppet som sjönk i Göteborgs hamninlopp 1745. Innan dess hade skeppet seglat tre gånger till Asien. Man får också höra om hur det är att segla ombord idag och den spännande expedition till Asien som skeppet nu gör. 

Det finns stationsguidning ombord. Det innebär att du följer en "bana" ombord på skeppet. Skeppets jungmän är stationerade på olika ställen runtom på skeppet för att berätta om skeppet, om hur det är att segla med ombord och den stora Asienexpeditionen. 

Makasinterminalen

24.-27.6.2022 to kl 10-15, fre-lö kl 10-17, må kl 10-12.30

Inträde 7,50-15€, under 6 år fritt inträde

Stäng