Foto © Courtesy of the artists

Galerie Anhava har glädjen att presentera målningar, målade reliefer och bläckteckningar av tre intressanta svenska konstnärer

Fredriksgatan 43, 00120 Helsingfors
Galerie Anhava

Galerie Anhava har glädjen att presentera målningar, målade reliefer och bläckteckningar av tre intressanta svenska konstnärer.

Galerie Anhava har glädjen att presentera målningar, målade reliefer och bläckteckningar av tre intressanta svenska konstnärer: Ferdinand Evaldsson, Pauline Fransson och Marcus Matt. I sina verk som på varierande sätt inspirerats av måleriets traditioner lyckas konstnärerna fånga upplevelser av natur, kroppslighet och olika sätt att bruka sina sinnesorgan. Där Evaldssons målade träreliefer är upp till två meter långa fokuserar Fransson och Matt i stället på mindre ytor. Konstnärernas verk visas nu för första gången i Finland.

Galerie Anhava
20.4.–21.5.2023, ti–fre kl. 11–17, lö–sö kl. 12–16

Fritt inträde