Foto Helsinki Marketing (c) Jussi Hellsten

Gardets musikkår -festival 2021

Evenemanget inställt
Sveaborg, 00190 Helsingfors
Sveaborgs sjöfästning

Festivalen förevisar Gardets musikkårs musikaliska bredd.

Festivalen förevisar Gardets musikkårs musikaliska bredd.

Under helgen ger musikkåren spelar på torg, på färjan, i parken och även om i bastu.

Mera information om programmet fås senare på våren.

Sveaborg
17.-19.6.2021

Stäng