Foto © Paavo Lehtonen

Gratis inträde till Designmuseet

Högbergsgatan 23, 00130 Helsingfors
Designmuseet

Gratis inträde till alla Designmuseets utställningar och evenemang den 25.4.2023.

Gratis inträde till alla Designmuseets utställningar och evenemang. Under jubileumsåret utvidgas Designmuseets månatliga gratiskvällar till att bli till evenemang som pågår hela dagen då berör gratisinträdet hela öppettiden från klockan 11–20. 

Program: 

Kl. 11-20 Fritt inträde till museet
Kl. 17-18 Guidad tur (på finska)
Kl. 18-18.40 5 minuters festival

Designmuseet
25.4.2023 kl. 11-20

Fritt inträde