Greta Hällfors-Sipilä & Sulho Sipilä

Södra Järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors
HAM Helsingfors konstmuseum Tennispalatset

Greta Hällfors-Sipilä (1899–1974) och Sulho Sipilä (1895–1949) var två ovanligt fördoms…

Greta Hällfors-Sipilä (1899–1974) och Sulho Sipilä (1895–1949) var två ovanligt fördomsfria konstnärer i Finland under 1910-talet. Tidens radikala konstriktningar i Europa splittrade bildkonstens traditionella utövande form och skapade ny färgframställning. Greta och Sulho kastade sig ivrigt in i dessa experiment.

Greta och Sulho, kallade Tiva och Halle, studerade vid Finska Konstföreningens ritskola på 1910-talet. Den uppsluppna duon blev ett oskiljaktigt par. Båda konstnärernas tidiga modernism är kopplad till tidens nya konstriktningar, särskilt det ryska avantgardet. Av produktionen för de första åren av konstnärskarriären har bevarats flera verk där man modigt provar färger och nya former.

Under 1920- och 1930-talen riktades både Sulho Sipiläs och Greta Hällfors-Sipiläs blick mot nära, i sitt eget liv sett och upplevt, både vardag och fest. Båda konstnärerna föreställde i sina verk varandra, sitt hem eller staden som öppnade sig genom fönstret och dess nöjen. Fokus ligger särskilt på fängslande gatuvyer från Helsingfors och inte att förglömma stadens livliga sällskapsliv. Paret förevigade också sin sommarvistelse bland annat i Nylands skärgård och på landsbygden i Egentliga Finland till sina många verk. Båtar, simrum och strandliv upprepas särskilt i Gretas målningar samt hennes skissböcker. Havet var också viktigt för Sulho som till och med skapade en annan karriär för sig själv som officer i flottan.

Utöver bildkonsten var musik och spelande viktiga för dem båda och de bevarades i parets gemensamma liv under årtiondena. Greta var nästan pianist på konsertnivå och paret Sipilä ordnade även små hemmakonserter för sin familj och vänkrets.

Gretas och Sulhos gemensamma liv och gemensamma konst är ett fascinerande ämne som väcker många frågor. Verken förmedlar livsglädje och vid sidan av den också ensamhet och melankoli. Och vilka var orsaker för det att Gretes konstnärskarriär inte på riktigt gick iväg då hon levde, i motsats till Sulho?

Utställningen presenterar konstnärsparets konst och liv från 1910-talet till 1950-talet. Utställningen består av 60 verk från olika samlingar. Om livet av två mäktiga konstnärspersonligheter har det bevarats även många foton, hälsningar som paret skickat till helgerna samt brev som berättar om samlevnaden av det livliga paret.

Utställningen är kuraterad av FD Riitta Ojanperä, som också har skrivit boken Greta Hällfors-Sipilä och Sulho Sipilä som publiceras i samband med utställningen. Boken är producerad av HAM och grundar sig på verken av Greta Hällfors-Sipilä ja Sulho Sipilä som hör till Helsingfors stads samlingar. Dessa verkbilder har kompletterats med fotografier samt bilder från samlingarna av de museer som lånat verk till utställningen samt från privata samlingar.

Stäng