Foto Helsingin kaupunginmuseo

GUIDNING Sprutmästarens gård

Kristiansgatan 12, 00170 Helsingfors
Sprutmästarens gård

Familjen Wickholms liv i slutet av 1800-talet.

De äldsta bostadshusen i trä i Helsingfors stadskärna finns på Kristiansgatan 12 i Kronohagen. Husen byggdes 1816 och är en värdefull rest av det Helsingfors dominerat av trähus på 1800-talet som nästan helt begravdes under stenkvarter på 1900-talet.

Var sov barnen? Hur lagade man mat? Vad gjorde man i Finrummet? Till dessa frågor får ni svar på en guidad tur i Sprutmästarens hus. Huset är inrett enligt 1860-talets mode. Vi berättar särkilt av familjens vardag och boende.

Målgrupp: 5-7-åringar. OBS. Gruppstorlek max 15 barn.

Guidningens längd: cs 45 min.

Om du vill besöka Sprutmästarens gård med en skolgrupp ta kontakt till hkm.peda(a)hel.fi.

Stäng