Hallå, hör skogen? – interaktiva konstverk av Kati Hyyppä och Hantverksskolan Robotti.

Annegatan 30, 00100 Helsingfors
Annegården

Genom att snurra in ett telefonnummer får du lyssna på livet i skogen.

Genom att snurra in ett telefonnummer får du lyssna på livet i skogen.

Vad sker mellan växter, djur, svampar och småkryp utan att vi ser det? I det byggda skogslandskapet kan du till exempel se de skinande optiska fibrerna av svampmycelium, eller sileshåret i kärret som lockar till sig insekter. Verket skapades av konstnär Kati Hyyppä, som bor i Berlin. Material som använts för att bygga skogselementen som hängs upp på väggarna kommer främst från föremål som samlats från gator och föråldrad teleteknologi såsom trådtelefoner och skal till mobiltelefoner.

För alla åldrar
Språk: Ordlös

Utställningen är öppen under Annantalos öppettider.

Stäng