Foto Designmuseo (c) Susanna Lönnrot

Hela folkets design

Högbergsgatan 23, 00130 Helsingfors
Designmuseet

Finsk design har etablerat sitt rykte som en jämlikhetens budbärare. Många av finska ikoniska designprodukter har uppvisat kraft och förmåga

Finsk design har etablerat sitt rykte som en jämlikhetens budbärare. Många av finska ikoniska designprodukter har uppvisat kraft och förmåga att göra vardagen mer jämlik. 

Designmuseets vår- och sommarsäsongs huvudutställning, Hela folkets design, lyfter fram sambanden mellan design och jämlikhet från de senaste seklerna. Den studerar jämlikhetsidealet inte bara i den finska designens mest välbekanta ikoner, utan också inom ramen för mindre kända projekt. 

Utställningen ställer designens förflutna och nutid inför samma frågor: Vem kan designa och på vems villkor? Vem riktar sig design till? Vems verk är synligt, vems röst blir hörd?

Designmuseet

8.4.-2.10.2022

Stäng