Helsingfors bildkonstskola: Äärellä – konst av unga

Mosaiktorget 2, 00980 Helsingfors
Nordhuset

Hur återspeglas exceptionella omständigheter i ungdomarnas konst? Vilka saker från de ungas sinne, erfarenheter och liv kommer fram i konsten och uttrycket?

Hur återspeglas exceptionella omständigheter i ungdomarnas konst? Vilka saker från de ungas sinne, erfarenheter och liv kommer fram i konsten och uttrycket?

Världen genom ungdomarnas ögon

Helsingfors bildkonstskolas sommarutställning i Nordhuset presenterar konst av barn och unga. I utställningen visas också slutarbetena för läsåret 2021–2022.

Verkstäder för allmänheten i samband med utställningen

Drakverkstad på Helsingforsdagen söndagen den 12 juni 2022.
Sommarkassar och pinsar fredagen den 8 juli 2022 kl. 12–16 .
Verkstaden på Konstens natt torsdagen den 18 augusti kl. 16–19

Stäng