Foto Pertti Nisonen

Helsingfors stadsfullmäktiges sammanträde

Norra Esplanaden 11-13, 00170 Helsingfors
Helsingfors stadsfullmäktige

Vid sammanträdet fattas beslut om viktiga aktuella ärenden i staden.

Stadsfullmäktige är Helsingfors högsta beslutande organ. Vid sammanträdet fattas beslut om viktiga aktuella ärenden i staden.

De ärenden som behandlas vid sammanträdet finns på föredragningslistan på fullmäktiges hemsida. Listan publiceras torsdagen före sammanträdet kl. 14.

Sammanträdet kan också följas på webben på Helsingforskanalen.

Att komma till sammanträdet »