Foto Lauri Rotko

Helsingforsdagen 2023

På Helsingforsdagen den 12 juni erövrar de avgiftsfria evenemangen staden och stadsdelarna. Vi gör festen tillsammans!

På Helsingforsdagen den 12 juni erövrar de avgiftsfria evenemangen staden och stadsdelarna. Helsingforsdagen har firats redan 1959 och har blivit en gemensam stadsfest som bjuder på rikligt med program och aktiviteter för alla stadsbor.

Genomförandet av Helsingforsdagen samordnas av Helsingfors evenemangsstiftelse. Därigenom blir programmet varje år en särpräglat mångsidig och överraskande helhet.

Till Helsingforsdagens program välkomnas alla avgiftsfria evenemang på olika håll i staden och under alla tider på dygnet.