Hiwa K: Chicago Boys – While We Were Singing, They Were Dreaming – IHME Helsinki 2023

Åbohusvägen 1, 00900 Helsingfors
Stoa

Välkommen att delta i den kurdiske konstnären och musikern Hiwa K:s gemenskapliga IHME Helsinki 2023 -verk!

Välkommen att delta i den kurdiske konstnären och musikern Hiwa K:s gemenskapliga IHME Helsinki 2023 -verk!

Chicago Boys – While We Were Singing, They Were Dreaming ger alla, oberoende av kulturell bakgrund, ålder och utbildning en möjlighet att enligt förmåga musicera och sjunga tillsammans samt dela med sig av sina berättelser.

Kärnan i Chicago Boys -verket är människorna som tillsammans utgör ett amatörband och en diskussionsgrupp. Till bandet söker vi musiker, amatörmusiker och icke-musiker i olika åldrar och med olika etnisk bakgrund. Gemensamt för bandmedlemmarna är viljan att bekanta sig med nya människor och tillsammans fundera över världens tillstånd. Hur påverkar till exempel nyliberalismen och miljökrisen oss i vardagen, och hur avspeglas de i våra upplevelser av populärmusik?

Bandet samlas för att öva två gånger i veckan under sex veckor i april-maj: privata övningar i Stoa och öppna övningar på lördagar runt om i östra Helsingfors. Vilka dessa offentliga platser är meddelas senare.

Alla är välkomna till de öppna övningarna som ordnas på lördagar (22.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5. ja 27.5.). Du kan komma för att lyssna på berättelser och bandövningen, eller ta med ett eget instrument och spela tillsammans med bandet. Du kan också dela med dig av egna berättelser som anknyter till verkets teman. Bandet bestämmer var de öppna övningarna ordnas.

Den sista öppna övningen ordnas i kulturcentret Stoas teatersal lördagen 27.5. – då når verket sin kulmen och du är hjärtligt välkommen!

Vill du delta?
Om du vill vara med i Chicago Boys -verkets band och diskussionsgrupp, ta kontakt [email protected] (obs. du behöver inte kunna spela för att vara med i gruppen, gruppens privata övningar hålls måndag eller onsdag kvällar i Stoa).

Om du vill delta i de öppna övningarna, följ uppdateringarna på Stoas webbplats och ihmehelsinki.fi samt IHME Helsinki på sociala medier. Kom till övningarna med eller utan instrument!

Ytterligare information får du också genom att prenumerera på IHME Helsinkis nyhetsbrew.

Evenemang på Facebook. Förändringar i informationen om evenemanget är möjliga.

Hiwa K:s Chicago Boys – While We Were Singing, They Were Dreaming -projekt inleddes i London 2010, och har sedan dess förverkligats i Gdansk, Polen (2010), i Nottingham, England och som turné i Nederländerna (2011), i Sofia, Bulgarien och i Delme, Frankrike (2013), i Amman, Jordanien (2014), i Bergen, Norge (2019) och i Nida Art Colony, Litauen (2020).