0

HSO - Magiska fåglar

Mannerheimvägen 13a, 00100 Helsingfors
Musikhuset

I den av tonsättare Anna Clyne formade konserten flyger magiska fåglar, och gästande poeters texter utgör bryggor som leder från en komposition till en anna...

I den av tonsättare Anna Clyne formade konserten flyger magiska fåglar, och gästande poeters texter utgör bryggor som leder från en komposition till en anna...