0

HSO - Register

Mannerheimvägen 13a, 00100 Helsingfors
Musikhuset

Pekka Kuusisto lockar en dåsande faun och andra mytiska gestalter med en impressionistisk klangdräkt till konsertsalen.

Pekka Kuusisto lockar en dåsande faun och andra mytiska gestalter med en impressionistisk klangdräkt till konsertsalen.