Foto Eeva Rista / Helsingin kaupunginmuseo

I Kronohagens kvarter

Alexandersgatan 14-18, 00170 Helsingfors

I fotoutställningen kan man ta sig en titt på stadsdelens historia under de senaste 100 åren. Utställningen visas på elskåpen i Kronohagen.

Fotoutställningen I Kronohagens kvarter på elskåpen i Kronohagen har komponerats av Helsingfors stadsmuseum inom projektet OmaStadi. OmaStadi är Helsingfors sätt att tillsammans med stadsborna förverkliga den deltagande budgeteringen. Vissa fotografier till utställningen deltog i publikomröstningen i juli 2020. Den permanenta utställningen omfattar 29 fotografier. Största delen av fotografierna kommer från Helsingfors stadsmuseums samlingar.

Fotografierna i utställningen består av nostalgiska glimtar ur stadsdelens historia och på förändringar i dess miljö. Med kartan kan man orientera från ett elskåp till ett annat och man kan starta rundvandringen där det passar en själv bäst. Kartan: helsinginkaupunginmuseo.fi/sv/kronohagens-kvarter

Bild: Eeva Rista / Helsingfors stadsmuseum. 1970

Stäng