Foto Sielun keitaassa -työryhmä (c) Lars Kastilan

I själens landskap

Alexandersgatan 12, 00170 Helsingfors
Balders sal

Lied-konserten I själens landskap erbjuder en fristad i själens mångfacetterade landskap.

Lied-konserten I själens landskap erbjuder en fristad i själens mångfacetterade landskap. Den tid som hela världen lever i nu ropar efter gemenskap och närhet. Men hur är det, kan man uppleva sann gemenskap utan att ha upplevt sann ensamhet? Konsertprogrammet speglar människans längtan efter gemenskap och behov av ensamhet, på samma gång. Musiken uppmärksammar också allt det vackra i naturen och vill genom de musikaliska kontrasterna ge en upplevelse som skapar djup och perspektiv i tillvaron.

Sångcykeln Hermit songs av Samuel Barber framförs av Sofia Lindroos. Flera av de ca 1000 år gamla (från början irländska) texterna återfinns som små anteckningar i marginalen av större verk som munkarna kopierade i klostret. En del av sångerna sångerna kan ses som ett uttryck för den gudslängtan alla kan stämma in i tidvis i livet men står samtidigt för ett ytterst impulsivt och mänskligt “Gudsbefriat” uttryck. 

Kristian Lindroos sjunger Vaughan Williams sångcykel Songs of travel, som handlar om den ensamme vandrarens och konstnärens resa genom livet. Ensamheten är en uppoffring men erbjuder samtidigt en själslig frihet i livets upp- och nerförsbackar. Sångerna och pianostycken som Sirkka Parviainen och Collin Hansen framför fungerar som ett svar och kontrast till de större sångcyklarna samt inringar dem.

Artisterna består av olika generationer av lärare och elever, vilka nu möts som kollegor i konserten. Dem sammanlänkar en gemensam strävan och kärlek till konsten och musiken.


Kristian Lindroos, Sofia Lindroos och Sirkka Parviainen, sång

Collin Hansen, piano 

Baldersalen

20.3.2022 kl 16

Biljetter 22,50-28€ från Ticketmaster, längd 1 h 30 min

Stäng