Foto Kekäläinen & Company (c) Uupi Tirronen

If I Would Lose My Voice Stream

If I Would Lose My Voice är ett sceniskt verk som synliggör människans inverkan på jordens förändring.

If I Would Lose My Voice är ett sceniskt verk som synliggör människans inverkan på jordens förändring. Kekäläinen and Companys nya verk riktar en tankeväckande blick på hur världen ser ut idag, och på hur människans handlingar påverkar naturen mer än någonsin förut.

Enligt alltmer vedertagen uppfattning har jorden övergått till en helt ny geologisk epok, den antropocena, som en följd av människans oerhörda inverkan på planetens geologi, dess ekosystem och klimat. I sitt nya verk skapar Sanna Kekäläinen en fiktiv verklighet där konsten får visualisera och synliggöra denna nya epok.

Internet
5.5.2021 kl 19

Biljetter 11,50€ från Tiketti, kan ses fram till 26.5.2021
Längd ca 1 h 30 min, ingen paus, framförs på engelska

Rekommenderas för 7 år uppåt

Stäng