Foto HAM / Hanna Kukorelli

Inka Bell: Passage

Södra Järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors
HAM Helsingfors konstmuseum Tennispalatset

”Ytornas kollisioner vibrerar på olika sätt på min näthinna.

”Ytornas kollisioner vibrerar på olika sätt på min näthinna. Ibland är det lugnande och ibland gör det mig rastlös. Då jag stannar upp för en längre tid för att titta på färgerna och hur de möts, vaknar de vid liv. Kollisionen mellan färgerna skapar en reaktion där färgerna släpper taget om det gamla och tillsammans bildar något nytt. Reaktionerna visar sig för mig som någon slags farleder till det okända, då de ofta tycks famla åt alla håll och även med små växlingar radikalt ändra form. Inget nytt uppstod någonsin om ytorna aldrig blandades.”

Inka Bells konst baserar sig på abstrakt minimalism. Hon bearbetar sitt verk tills allt onödigt gallrats bort och enbart substansen finns kvar. Subtila iakttagelser av rummet, dess aktualitet och koppling till framtiden hör samman med Bells arbeten. Serien av verk som fått sin början år 2019 i residenset för Tamarind Institute i New Mexico består av grafiktryck som är utspridda i gallerilokalen och av skulpturala verk i papper, där ytornas koreografier bildar en självständig helhet. Utställningens verk är flerdimensionella undersökningar kring två färgytor som möts och deras olika kompositioner.

Bildkonstnären Inka Bell (f. 1981) från Helsingfors arbetar i huvudsak inom konstgrafikens utvidgade område. I sina arbeten fokuserar hon på att undersöka relationen mellan det två- och tredimensionella genom användandet av material, färg, yta och repetition. Just nu slutför Bell sina magisterstudier vid Bildkonstakademin.

Grafia och Centret för konstfrämjande har stött utställningen.

Stäng