Island of Empathy – Mari Keski-Korsu | Janne Kärkkäinen | Pia Männikkö

Nedre Malms torg 1, 00700 Helsingfors
Malms kulturhus

Island of Empathy undersöker förhållandet mellan människan och naturen.

Island of Empathy undersöker förhållandet mellan människan och naturen.

Island of Empathy-utställningen undersöker både den helande potentialen i konst och missförhållanden i samhället, och begrepp såsom empati, helande och intersubjektivitet i växelverkan mellan det mänskliga och det icke-mänskliga. Med intersubjektivitet avses medvetet och omedvetet utbyte av tankar och känslor mellan två subjekt genom empati – empati är inte enbart en kraft som får en att agera, utan också ett centralt verktyg i processer som har en helande verkan, och som stärker växelverkan på ett individuellt och ett samhälleligt plan. Vanligen när man talar om intersubjektivitet avser man förhållanden mellan människor, men man kan också tänka sig att det förekommer i växelverkan mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer, som en slags ’övermänsklig antropologi’. Intersubjektivitet hjälper oss att förstå varandra och våra olika synvinklar. Den kan hjälpa många olika varelser mot gemensamma framtider.

Island of Empathy-utställningens konstnärer är: Mari Keski-Korsu, Janne Kärkkäinen, Pia Männikkö, Sara Pathirane, Leena Pukki, Julia Strand och Eero Yrjölä. Utställningen kurateras av Kasia Sobucka och Merja Briñón.

Island of Empathy är öppen i HAA Galleriet i Sveaborg 5.6–21.8.2021 och i Malms kulturhus galleri 10.6–20.8.2021. Island of Empathy-utställningen har producerats av Konstnärsgillet i Helsingfors i samarbete med London-gruppen Arts Territory.

Utställningen har stöd av Helsingfors stad och Centret för konstfrämjande.

Malms kulturhus galleri
mån-tor 8.00–20.00, fre 8.00–16.00, lör 10.00–16.00

Stäng